Đối tượng tham vấn

Đối tượng tham vấn ( gọi là khách hàng hoặc thân chủ) là những người không phân biệt quốc tịch, giới tính, độ tuổi, chủng tộc, đẳng cấp kinh tế xã hội, khuynh hướng giới tính hay thể trạng.

Chuyên gia tâm lý SUNNYCARE thực hiện tư vấn mọi hình thức theo cá nhân và theo nhóm.

lo lang