Đối tượng tham vấn

Đối tượng tham vấn ( gọi là khách hàng hoặc thân chủ) là những người không phân biệt quốc tịch, giới tính, độ tuổi, chủng tộc, đẳng cấp kinh tế xã hội, khuynh hướng giới tính hay thể trạng.

Chuyên gia tâm lý SUNNYCARE thực hiện tư vấn mọi hình thức theo cá nhân và theo nhóm.

SUNNYCARE bao gồm các chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân và nhóm. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tâm lý học, SUNNYCARE sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề tâm lý khác nhau, từ những khó khăn cá nhân đến các thách thức trong mối quan hệ và công việc. SUNNYCARE cam kết tạo ra một không gian an toàn và tin tưởng cho khách hàng để họ có thể chia sẻ và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của mình.