Thanh toán an toàn

Kết quả hình ảnh cho CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng SUNNYCARE
Tòa nhà LANDMARK PLUS, Số LP 03-10 Địa chỉ:  208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TPHCM

 2. Thanh toán qua chuyển khoản:

TÊN TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH SUNNYCARE   

 STK: 700017  700019 | Ngân hàng Shinhan Bank Vietnam – CN Ho Chi Minh
Cấu trúc nội dung chuyển khoản: Tên – SDT- nội dung chuyển khoản.